สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถานการณ์ระบาดระลอกใหม่เมษายน 2564

ประจำวันที่ 27 กันยายน 2564

ตรวจพบในจังหวัด

+ 19

ราย

รับจากต่างจังหวัด

+ 0

ราย

รักษาอยู่ในโรงพยาบาล

159

ราย

รักษาหาย

494

ราย

เสียชีวิต

4

ราย

ผู้ป่วยสะสม

657

ราย

รับจากต่างจังหวัดสะสม

206

ราย