สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ไม่มีรายงานผู้ป่วย COVID-19 มากกว่า 28 วัน

ไม่มีรายงานผู้ป่วย COVID-19 รายใหม่ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 คิดเป็น 210 วัน

ผู้ติดเชื้อรวม

5

ราย

กำลังรักษา

0

ราย

รักษาหายแล้ว

5

ราย

ผู้ที่ได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ PUI สะสม

89 ราย

พบเชื้อ

5

ราย

ไม่พบเชื้อ

84

ราย

รอผลตรวจ

0

ราย